Kirkerne / Præstegården

Karleby Præstegård

Vi ved ikke præcis hvornår præstegården blev bygget, men det siges, at det var Pastor Jakob Borch, der har bygget præstegårdens stuehus. Der er dog lidt usikkerhed om, hvornår det er sket, men formodentlig er det sket i årene efter auktionen over materialer fra Nykøbing Slot 1767. Der findes – så vidt vi ved - ikke noget skriftligt om præstegården, fra før Pastor Lütken, der var præst 75 år senere. 
Lütken skriver at præstegården blev bygget ”omtrent 1785”, og det er sandsynligvis korrekt at det er engang i sidste halvdel af d. 18. århundrede.
 
 
 
Tidligere sognepræst Ernst Søgaard Jensen har samlet mange spændende artikler om præstegårdens historie.
 
Tidligere levede en præst udelukkende af de indtægter som kom ind via præstegårdens landbrug. 
 
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen | Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F  | Tlf.: 54 44 73 18